• Άργους 46 και Ικονίου

  • +30 6932694796

  • vasiliskar1985@yahoo.com

Παρακολούθηση κύησης

pregnancy bump baby brain

.

Παρακολούθηση κύσης

Στην πρώτη επίσκεψη λαμβάνουμε λεπτομερές ιατρικό ιστορικό από την μητέρα και οικογενειακό ιστορικό και από τους δύο γονείς για κληρονομικά νοσήματα. Γίνεται η επιβεβαίωση της κύησης, ακολουθεί  κλινική εξέταση και δίνονται βασικές αιματολογικές εξετάσεις. Η επόμενη εξέταση γίνεται σε 10-15 ημέρες αναλόγως των ευρημάτων της πρώτης εξέτασης.

Το πλάνο παρακολούθησης σε κύηση χωρίς επιπλοκές περιλαμβάνει έλεγχο κάθε 3-4 εβδομάδες έως την 32η εβδομάδα, στην συνέχεια έλεγχος κάθε 2 εβδομάδες έως την 36η και μετέπειτα κάθε εβδομάδα ως την πιθανή ημερομηνία τοκετού. Εάν δεν ξεκινήσει τοκετός μέχρι τότε εξετάζουμε την έγκυο κάθε δύο μέρες μέχρι την 41η εβδομάδα οπότε και κάνουμε πρόκληση τοκετού.

Αιματολογικές εξετάσεις, υπερηχογράφημα του εμβρύου, Doppler, εκτελούνται ανάλογα με κάθε περίπτωση. Σε γενικές γραμμές το πλάνο παρακολούθησης περιλαμβάνει:

12η εβδομάδα (ΟΛΕΣ):

• Πληροφόρηση επίσης μπορεί να δοθεί ενημερωτικό υλικό π.χ. το φυλλάδιο του τμήματος προγεννητικού ελέγχου

• Αναγνώριση γυναικών που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας

• Ομάδα αίματος & Rhesus

• Έλεγχος για αναιμία, HBV, HIV, ερυθρά, σύφιλη, τοξοπλάσμωση, Κυτταρομεγαλοϊό (CMV)

• Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης και έμμεση Coombs.

• Έλεγχος για ασυμπτωματική βακτηριουρια

• Τest Παπανικολάου ( αν δεν έχει γίνει τους τελευταίους 12 μήνες ή αν υπάρχει σοβαρή κλινική ένδειξη)

• Ηλεκτροκαρδιογράφημα

• Προγραμματισμός για υπερηχογράφημα ( α΄τριμήνου ή Α-TEST) ανάλογα με την ηλικία κύησης .

• Δείκτης σωματικής μάζας (ΒΜΙ : Βάρος σώματος Kgr/ ύψος m2)

(αν BMI > 30 πρώιμος έλεγχος για σακχαρώδη διαβήτη)

• ΑΠ, έλεγχος για πρωτεϊνουρία.

16η εβδομάδα (ΟΛΕΣ):

• Έλεγχος αποτελεσμάτων 12ης εβδομάδας

• Διερεύνηση αναιμίας και έναρξη χορήγησης σιδηρού αν Hb<11 g/dL

• Μέτρηση Αρτηριακής Πίεσης, Μέτρηση σωματικου βαρους

• έλεγχος για πρωτεϊνουρία.

18-20η εβδομάδα (ΟΛΕΣ):

• Προγραμματισμός για υπερηχογράφημα β’ επιπέδου

• Μέτρηση Αρτηριακής Πίεσης, Μέτρηση σωματικου βαρους

• Έλεγχος για πρωτεϊνουρία.

• Έλεγχος για αναιμία, HBV, σύφιλη, τοξοπλάσμωση (αν IgM αρνητικά στην πρώτη εξέταση), Κυτταρομεγαλοιό (αν IgM και IgG αρνητικά στην πρώτη επίσκεψη).

• Προγραμματισμός για δοκιμασία δυσανεξίας στη γλυκόζη ( καμπύλη σακχάρου ) στην 24η -28η εβδομάδα.

25η εβδομάδα (ΠΡΩΤΟΤΟΚΕΣ):

• Μέτρηση Αρτηριακής Πίεσης, Μέτρηση ύψους πυθμένα μήτρας, Μέτρηση σωματικου βαρους

• Έλεγχος για πρωτεϊνουρία.

28η εβδομάδα (ΟΛΕΣ):

• Μέτρηση Αρτηριακής Πίεσης,, Μέτρηση Ύψους Πυθμένα Μήτρας , Μέτρηση σωματικου βαρους

• Έλεγχος για αναιμία, αντισώματα κατά RBC, έλεγχος για πρωτεϊνουρία, εξέταση ουρικού οξεός και δεικτών ηπατικής λειτουργίας.

• Έναρξη χορήγησης σιδηρού αν Hb<10.5 g/dL

• Χορήγηση αnti-D αν Rhesus αρνητική (α’ δόση: 300μg)

31η εβδομάδα (ΠΡΩΤΟΤΟΚΕΣ):

• Μέτρηση Αρτηριακής Πίεσης,, έλεγχος για πρωτεϊνουρία, Μέτρηση σωματικου βαρους

• Μέτρηση Ύψους Πυθμένα Μήτρας (SFH)

• Έλεγχος αποτελεσμάτων 28ης εβδομάδας

• Έλεγχος για αναιμία, HBV, σύφιλη, τοξοπλάσμωση (αν IgM αρνητικά στην πρώτη εξέταση), Κυτταρομεγαλοιό (αν IgM και IgG αρνητικά στην πρώτη επίσκεψη).

• Doppler κύησης

34η εβδομάδα (ΟΛΕΣ):

• Επανάληψη έμμεση Coombs σε Rhesus θετικές εγκύους για την ανίχνευση εαυισθητοποίησης από άλλα αντιγόνα.

• Χορήγηση αnti-D αν Rhesus αρνητική (β’ δόση: 300μg)

• Μέτρηση Αρτηριακής Πίεσης, Μέτρηση Ύψους Πυθμένα Μήτρας , Μέτρηση σωματικου βαρους

• έλεγχος για πρωτεϊνουρία.

• Προγραμματισμός υπερηχογραφήματος γ΄τριμήνου ( έλεγχος αμνιακού υγρού/ εκτίμηση εμβρυικού βάρους /έλεγχος χαμηλής πρόσφυσης πλακούντα στις περιπτώσεις που κάτι τέτοιο έχει διαγνωσθεί στο υπερηχογράφημα β΄επιπέδου)

• NST

36η εβδομάδα (ΟΛΕΣ):

• Μέτρηση Αρτηριακής Πίεσης,, Μέτρηση Ύψους Πυθμένα Μήτρας, Μέτρηση σωματικου βαρους

• έλεγχος για πρωτεϊνουρία.

• Έλεγχος προβολής εμβρύου & αν είναι ισχιακό ενημέρωση της εγκύου για τηνπιθανότητα καισαρικής τομής

• NST

37η εβδομάδα (ΟΛΕΣ):

• Μέτρηση Αρτηριακής Πίεσης,, Μέτρηση Ύψους Πυθμένα Μήτρας, Μέτρηση σωματικου βαρους

• έλεγχος για πρωτεϊνουρία.

• Έλεγχος προβολής εμβρύου & αν είναι ισχιακό ενημέρωση της εγκύου για την πιθανότητα καισαρικής τομής

• NST

38η εβδομάδα (ΟΛΕΣ):

• Μέτρηση Αρτηριακής Πίεσης, Μέτρηση Ύψος Πυθμένα Μήτρας, Μέτρηση σωματικου βαρους

• Έλεγχος για πρωτεϊνουρία

• Έλεγχος προβολής εμβρύου & αν είναι ισχιακό ενημέρωση της εγκύου για την πιθανότητα καισαρικής τομής

• NST

39η εβδομάδα (ΟΛΕΣ):

• Μέτρηση Αρτηριακής Πίεσης, Μέτρηση Ύψος Πυθμένα Μήτρας, Μέτρηση σωματικου βαρους

• Έλεγχος για πρωτεϊνουρία

• Έλεγχος προβολής εμβρύου & αν είναι ισχιακό ενημέρωση της εγκύου για την πιθανότητα καισαρικής τομής

• NST

40η εβδομάδα (ΠΡΩΤΟΤΟΚΕΣ):

• Μέτρηση Αρτηριακής Πίεσης,Μέτρηση Ύψους Πυθμένα Μήτρας, Μέτρηση σωματικου βαρους

• Έλεγχος για πρωτεϊνουρία.

• Έλεγχος προβολής εμβρύου & αν είναι ισχιακό ενημέρωση της εγκύου για τηνπιθανότητα καισαρικής τομής

• NST

41η εβδομάδα (ΟΛΕΣ):

• Πρόσφορα διάτασης μεμβρανών (sweep)

• Συζήτηση για πρόκληση τοκετού

• Μέτρηση Αρτηριακής Πίεσης,Μέτρηση Ύψους Πυθμένα Μήτρας, Μέτρηση σωματικου βαρους

• Έλεγχος για πρωτεϊνουρία.

• υπερηχογράφημα για έλεγχο αμνιακού υγρού/ εκτίμηση εμβρυικού βάρους

Στο ιατρείο μας, παράλληλα με την ιατρική παρακολούθηση υπάρχει διαιτολογική υποστήριξη, μαιευτική συμβουλευτική και πρόγραμμα άσκησης για κυοφορούσες που μπορούν να συμμετέχουν οι ασθενείς μας χωρίς επιπλέον χρεώσεις.

Image