• Άργους 46 και Ικονίου

  • +30 6932694796

  • vasiliskar1985@yahoo.com

Κύηση υψηλού κινδύνου

high risk pregnancy factors

.

Κύηση υψηλού κινδύνου

Μαιευτική-Παρακολούθηση Κύησης Υψηλού Κινδύνου- Καρδιοτοκογραφικός Έλεγχος (NST)

Η εμπειρία μας από την εκπαίδευση σε διεθνή κέντρα αλλά και σε Πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας, όπου εργαζόμαστε καθημερινά, παράλληλα με τις συναφείς πιστοποιήσεις στο Υπερηχογράφημα της Γυναικείας Πυέλου και στο Υπερηχογράφημα 3ου τριμήνου κύησς από την Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία, αποτελούν εγγύηση για την ομαλή διεκπεραίωση περιστατικών που εμπίπτουν στην κατηγορία των κυήσεων υψηλού κινδύνου. Ο Σακχαρώδης Διαβήτης Κύησης, η Υπερέμεση, η Αρτηριακή Υπέρταση της Κύησης, η Προεκλαμψία, η Εκλαμψία, οι Κυήσεις IUGR, κ.ά αποτελούν όχι απλά γνώσεις που «έχουν αποκτηθεί από βιβλία», αλλά στοιχεία της καθημερινής μας πρακτικής. Παράλληλα, οι δημοσιεύσεις μας σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά στον τομέα των κυήσεων υψηλού κινδύνου, δεν είναι μια «διαφημιστική ατάκα» αλλά στοιχείο που μπορεί εύκολα να αναζητήσει ο οποιοσδήποτε στο διαδίκτυο. Τέλος το ιατρείο μας διαθέτει σύγχρονο καρδιοτοκογράφο δίνοντας έτσι στις γυναίκες που παρακολουθούνται σε αυτό να μπορούν να πραγματοποιήσουν ένα πλήρες Βιοφυσικό Προφίλ Κύησης.

Image