• Άργους 46 και Ικονίου

  • +30 6932694796

  • vasiliskar1985@yahoo.com

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Image

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

ΔΙΕΘΝΕΙΣ 

1. Abnormal Uterine Bleeding including coagulopathies and other menstrual disorders. Deligeoroglou E, Karountzos V. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2018 Apr;48:51-61.

2. The role of total body fat mass and trunk fat mass, combined with other endocrine factors, in menstrual recovery and psychopathology of adolescents with Anorexia Nervosa. Karountzos V, Lambrinoudaki I, Tsitsika A, Deligeoroglou E. Gynecol Endocrinol. 2017 Oct;33(10):757-762.

3. Dysfunctional uterine bleeding as an early sign of polycystic ovary syndrome during adolescence: an update. Deligeoroglou E, Karountzos V. Minerva Ginecol. 2017 Feb;69(1):68-74.

4. Erythema Ab Igne in Three Girls with Anorexia Nervosa. Dessinioti C, Katsambas A, Tzavela E, Karountzos V, Tsitsika AK. Pediatr Dermatol. 2016 Mar-Apr;33(2):e149-50.

5. Pregnancy outcome after oocyte donation in patients with Turner's syndrome: Clinical experience and management. Deligeoroglou E, Stergioti E, Dimopoulos KD, Karountzos V, Prapas Y. J Obstet Gynaecol. 2016 May;36(4):504-7.

6. HPV infection: immunological aspects and their utility in future therapy. Deligeoroglou E, Giannouli A, Athanasopoulos N, Karountzos V, Vatopoulou A, Dimopoulos K, Creatsas G. Infect Dis Obstet Gynecol. 2013;2013:540850.

7. Abnormal uterine bleeding and dysfunctional uterine bleeding in pediatric and adolescent gynecology. Deligeoroglou E, Karountzos V, Creatsas G. Gynecol Endocrinol. 2013 Jan;29(1):74-8.

8. The presence of bulimia nervosa aggravates the unhealthy hormonal and metabolic profile in overweight and obese adolescents. V Karountzos, E Deligeoroglou, G Panotopoulos. Obesity Reviews, Vol 17 (Suppl 2), 91-151, 2016.

9. Abnormal uterine bleeding and dysfunctional uterine bleeding in adolescence: diagnosis, management and treatment. E Deligeoroglou, V Karountzos, G Creatsas. Romanian Medical Journal 59 (4).

10. Endometriosis in Adolescence: Challenges and Opportunities for Managing Future Infertility.

E Deligeoroglou, V Karountzos, P Tsimaris, Ev Deligeoroglou. International Journal of Gynecology & Clinical Practices 2018, 5: 145.

11. Adolescents explain: why did they decided to discontinue the pill? Aikaterini Giannouli, Pandelis Tsimaris, Anastasios Potiris, Despoina Apostolaki, Nikolaos Athanasopoulos, Vasileios Karountzos, Konstantinos D Dimopoulos, Efthimios Deligeoroglou. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care. 23, 99.

12. Sexual behaviours of female adolescents with anorexia nervosa before and after complete weight restoration. Vasileios Karountzos, Pandelis Tsimaris, Artemis Tsitsika, Flora Bacopoulou, Evgenia Stergioti, Konstantinos D Dimopoulos, Nikolaos Athanasopoulos, Eftychia Papachatzopoulou, Aikaterini Giannouli, Anastasios Potiris, Konstantinos Panoulis, Efthimios Deligeoroglou. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care. 23, 142.

13. Vulvovaginitis As A Risk Factor For the Degree of Labial Adhesions in Prepubertal Girls With Labial Fusion. Efthimios Deligeoroglou, Vasileios Karountzos, Konstantinos D Dimopoulos, Nikolaos Athanasopoulos, Pandelis Tsimaris. Journal of Woman's Reproductive Health. 1 (4), 24.

4. Phenotypically Female 46XY DSD adolescents: does hormone replacement therapy (HRT) improve biochemical and ultrasound markers of endothelial function. Aikaterini Giannouli, Pandelis Tsimaris, Nikolaos Athanasopoulos, Vassileios Karountzos, Efthimios Deligeoroglou. GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY 32, 46-46.

15. Variations on lipid profile among different phenotypes of adolescent girls with polycystic ovary sydrome. Aikaterini Giannouli, Pandelis Tsimaris, Nikolaos Athanasopoulos, Vassileios Karountzos, Georgia Stefanatou, Flora Bacopoulou, Efthimios Deligeoroglou. GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY 32, 78-79.

16. Correlation between single nucleotide polymorphisms of genes encoding estrogen receptor alpha (ESR1), estradiol circulating levels and lumbar spine bone mineral density (LBMD) in adolescents with anorexia nervosa (AN). V Karountzos, E Stergioti, K Dimopoulos, E Deligeoroglou. GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY 32, 47-47.

17. Do progestogens outweigh combined oral contraceptive pills in the management of dysfunctional uterine bleeding during adolescence? A 10-year old experience of a Pediatric-Adolescent Gynecology Division. Vasileios Karountzos, Efthimios Deligeoroglou, Konstantinos Dimopoulos, Evgenia Stergioti, Pandelis Tsimaris, Nikolaos Athanasopoulos, Aikaterini Giannouli, George Creatsas . GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY 32, 67-67, 2016.

18. Can insulin-like growth factor-1 (IGF-1) predict menstrual recovery in adolescents with anorexia nervosa (AN)?  Vasileios Karountzos, Pandelis Tsimaris, Artemis Tsitsika, Flora Bacopoulou, George Panotopoulos, Nikolaos Athanasopoulos, Anastasia Vatopoulou, Aikaterini Giannouli, Konstantinos Panoulis and Efthimios K Deligeoroglou. J Obes Weight Loss Ther 2018, Volume: 08.

19. Obesity in adolescence: the correlation between abnormal uterine bleeding in the early years after menarche and polycystic ovary syndrome later in adolescence in these girls. Karountzos, V., Panotopoulos, G., Deligeoroglou, E. Obesity Facts. The European Journal of Obesity. Vol. 12, Suppl. 1, 2019.

20. Sexual education in Greece: problems and possible solutions. Deligeoroglou E., Dimopoulos K. D., Tsimaris P., Stergioti E., Karountzos V., Athanasopoulos N., Creatsas G. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, Volume 17, Supplement 1, S 129-130, 2012.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 

  1. Δεληγεώρογλου Ε., Τσίμαρης Π., Δημόπουλος Κ., Στεργιώτη Ε., Αθανασόπουλος Ν., Καρούντζος Β., Δεληβελιώτου Α.

Αντισυλληπτικά δισκία και γυναικολογικός καρκίνος.

Θέματα Μαιευτικής-Γυναικολογίας. Έτος ΚE’, Τεύχος 3, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2011, 137-141.

Image